Skip to content Skip to footer

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák … cég (székhely: …………..,
adószám: …………………), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),
magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Krizsán Lili EV.
A szolgáltató székhelye: 2011 Budakalász, Jókai Mór utca 71.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@memoo.hu
Adószáma: 41947632-1-33
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

ProfiTárhely Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Cégjegyzékszám: 03-09-121889
Adószám: 23173080-2-03
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014

Ügyfélszolgálat
Munkanapokon 8:00-16:00-ig
Tel.: +36 20 254 0866
ugyfelszolgalat@profitarhely.hu


Alapvető rendelkezések
– A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
– A jelen Szabályzat 2020. 07. hó 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
– Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
– A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, s  forintban értendők,  azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
– A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. Ezek általában kisebb árnyalat-, alapanyag-, szín-, illetve kisebb formai különbségek. Egyes fotók helyenként csak illusztrációként szerepelhetnek, általában a termék arányainak szemléltetésére, vagy hangulati elemként. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
– Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról.
Rendelés menete
– Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba és megkezdheti a vásárlást. Az oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni. A szállításhoz és a vásárlást érintő kapcsolattartáshoz azonban szükségünk van a következő adatokra: név, szállítási cím, (számlázási cím), telefonszám, email cím. Az adatok megadásakor lehetőség van egyúttal regisztrálni is. Regisztráció esetén legközelebb még gyorsabb zajlik a vásárlás.
– Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
– Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.
– Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra illetve a „Kosár” menüpontra kattintva. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint a Felhasználó.
– Ezek után, ha minden rendben van, a Szállítási mód kerül kiválasztásra, amely történhet Foxpost házhozszállítással illetve Foxpost csomagautomatába történő szállítással. A szállítási mód megadása után a „Tovább a pénztárhoz” gombbal tudunk továbblépni. Itt tudjuk megadni a szállítási illetve számlázási címet, elolvasni és elfogadni az Adatvédelmi tájékoztatót illetve az Általános szerződési feltételeket és kiválasztani a fizetési módot, ami történhet Paylike fizetéssel vagy banki átutalással. Paylike fizetés esetén a „Tovább a fizetéshez” gombbal tudjuk kifizetni és véglegesíteni a megrendelést, míg banki átutalásnál a „Megrendelés elküldése” gombbal tudjuk elküldeni a megrendelésünket.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés
– A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, leghamarabb csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.
– Általános teljesítési határidő, raktáron lévő termékek esetén a visszaigazolástól számított 3-14 munkanapon belül kerülnek kiszállításra. Abban az esetben ha a termék nincs raktáron (utánrendelhető) úgy az előállítástól és a többi megrendeléstől függően 5-20 munkanapon belül kerülnek feladásra.
– Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Átvételi módok

Személyes átvétel

Előre egyeztetett időpontban Budakalászon vehető át a megrendelés.

Foxpost házhozszállítás

A terméket a Foxpost futárszolgálat szállítja ki.

Foxpost csomagautomata

A Foxpost csomagautomata jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. Foxpost e-mail vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a Foxpost automata nyitva tartási idejét.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 1-20 munkanap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.


Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt
termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.Panaszkezelés
1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés
helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az
adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó
módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás
ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja –
elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a ……
Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budakalász, 2023. május hó 02 nap